Đồ án quy hoạch– Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu định cư – hoán đổi đất Tân Tạo 33,2671 ha, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Date published: 29.10.2015 | 10:07
Available in Ebook
Tỉnh, Thành phố khác
150 EP

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu định cư – hoán đổi đất Tân Tạo xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Đồ án quy hoạch– Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu định cư – hoán đổi đất Tân Tạo 33,2671 ha, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 2 phần: Thuyết minh và dự thảo tờ trình (định dạng doc), Bản vẽ (định dạng file dwg)

        1. Thuyết minh

Chương I: Phần giới thiệu

Chương II: Đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng

Chương III: Bố cục quy hoạch kiến trúc

Chương IV: Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật

Chương V: Kinh phí xây dựng

Chương VI: Kết luận và kiến nghị

        2. Các bản vẽ

- 00: Bản đồ vị trí – Tỷ lệ 1/500

- 01: Bản đồ hiện trạng– Tỉ lệ 1/500

- 02: Các ký hiệu trong đồ án quy hoạch

- 03: Bản đồ quy hoạch chi tiết cấp nước, thoát nước bẩn – Tỉ lệ 1/500

- 04: Bản đồ quy hoạch chi tiết mạng lưới cấp nước – Tỷ lệ 1/500

- 05: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng– Tỷ lệ 1/500

- 06: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan – Tỷ lệ 1/500

- 07: Bản đồ quy hoạch chi tiết cấp điện – Tỷ lệ 1/500

- 08: Bản đồ quy hoạch chi tiết giao thông – Tỷ lệ 1/500

- 09: Bản đồ quy hoạch chi tiết san nền tỷ lệ 1/500

- 10: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất – Tỷ lệ 1/500

- 11: Bản đồ quy hoạch chi tiết thoát nước mưa – Tỷ lệ 1/500

- 12: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống – Tỷ lệ 1/500

- 13: Bản đồ quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc – Tỷ lệ 1/500

        (tpl)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]