0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh

- Thuyết minh tổng hợp

- Tờ trình Xin thẩm định đồ án Điều chỉnh QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp sông Lô I

- Quyết định phê duyệt Điều chỉnh QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp sông Lô I

*) Bảng tính:

- Bảng tổng sử dụng đất sông Lô

- Bảng tổng hợp khối lượng san nền

- Bảng tính tính toán khối lượng điện, thông tin

- Bảng thống kê giao thông

- Bảng khái toán hạ tầng kỹ thuật

*) Bản vẽ:

- QH-01     : Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- QH-02     : Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- QH-03     : Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- QH-04     : Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH-05     : Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH-06     : Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- QH-07A  : Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH-07B1: Bản đồ quy hoạch san nền xây dựng

- QH-07B2: Bản đồ tính toán khối lượng san nền xây dựng

- QH-07C  : Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng thoát nước mưa

- QH-07D  : Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng cấp nước

- QH-07E  : Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng thoát nước thải

- QH-07F1: Bản đồ quy hoạch mạng lưới cấp điện động lực

- QH-07F2: Bản đồ quy hoạch mạng lưới cấp điện chiếu sáng

- QH-07G  : Bản đồ quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc

- QH-08     : Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

- QH-09     : Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: (.doc); (.dwg); (.xlsx)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi