0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường đại học Hồng Đức, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất lập quy hoạch

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

QH-03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ hiện trạng môi trường

QH-05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-06: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-07: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

QH-08: Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật san nền và thoát nước mưa

QH-09: Bản đồ quy hoạch cấp điện – thông tin liên lạc

QH-10: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-11: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-12: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi