Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cai Lậy đến năm 2030 – tỉnh Tiền Giang (Để thành lập thị xã Cai Lậy)

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2030

Diện tích tự nhiên khu vực nghiên cứu: 14.019 ha

Diện tích khu vực nội thị dự kiến: 1.899,9 ha

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch: Khu vực nghiên cứu quy hoạch đô thị Cai Lậy bao gồm địa phận hành chính thị trấn Cai Lậy mở rộng gồm có địa phận hành chính 11 xã và 01 thị trấn: Tân Bình, Nhị Mỹ, Tân Hội, Long Khánh, Nhị Quý, Phú Quý, Thanh Hòa, Tân Phú, Mỹ Hạnh Đông, Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Phước Tây và thị trấn Cai Lậy

Khu vực nghiên cứu nêu trên của đô thị Cai Lậy có giới hạn hành chính như sau:

- Phía Bắc giáp các xã: Tân Hòa Tây, Mỹ Phước, Phước Lập thuộc huyện Tân Phước

- Phía Tây giáp các xã: Phú Cường, Phú Nhuận, Bình Phú, Cẩm Sơn thuộc huyện Cai Lậy

- Phía Nam giáp các xã: Long Trung, Long Tiên, Mỹ Long thuộc huyện Cai Lậy

- Phía Đông giáp các xã: Điềm Hy, Dưỡng Điềm, Hữu Đạo thuộc huyện Châu Thành.

Theo mục tiêu và định hướng phát triển đô thị Cai Lậy trở thành thị xã đô thị loại IV, khu vực nội thị dự kiến gồm các đơn vị hành chính: thị trấn Cai Lậy, xã Nhị Mỹ và một phần xã Tân Bình.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Phần bản vẽ (bao gồm 2 loại hồ sơ A0 và A3)

- Sơ đồ vị trí và mối quan hệ vùng

- Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

- Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

- Bản đồ định hướng phát triển không gian

- Bản đồ quy hoạch giao thông.

- Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật.

- Bản đồ quy hoạch cấp nước

- Bản đồ quy hoạch cấp điện

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

Date published: 30.07.2015 | 09:32
Available in Ebook

Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cai Lậy đến năm 2030 – tỉnh Tiền Giang

Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cai Lậy đến năm 2030 – tỉnh Tiền Giang (Để thành lập thị xã Cai Lậy)

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2030

Diện tích tự nhiên khu vực nghiên cứu: 14.019 ha

Diện tích khu vực nội thị dự kiến: 1.899,9 ha

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch: Khu vực nghiên cứu quy hoạch đô thị Cai Lậy bao gồm địa phận hành chính thị trấn Cai Lậy mở rộng gồm có địa phận hành chính 11 xã và 01 thị trấn: Tân Bình, Nhị Mỹ, Tân Hội, Long Khánh, Nhị Quý, Phú Quý, Thanh Hòa, Tân Phú, Mỹ Hạnh Đông, Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Phước Tây và thị trấn Cai Lậy

Khu vực nghiên cứu nêu trên của đô thị Cai Lậy có giới hạn hành chính như sau:

- Phía Bắc giáp các xã: Tân Hòa Tây, Mỹ Phước, Phước Lập thuộc huyện Tân Phước

- Phía Tây giáp các xã: Phú Cường, Phú Nhuận, Bình Phú, Cẩm Sơn thuộc huyện Cai Lậy

- Phía Nam giáp các xã: Long Trung, Long Tiên, Mỹ Long thuộc huyện Cai Lậy

- Phía Đông giáp các xã: Điềm Hy, Dưỡng Điềm, Hữu Đạo thuộc huyện Châu Thành.

Theo mục tiêu và định hướng phát triển đô thị Cai Lậy trở thành thị xã đô thị loại IV, khu vực nội thị dự kiến gồm các đơn vị hành chính: thị trấn Cai Lậy, xã Nhị Mỹ và một phần xã Tân Bình.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Phần bản vẽ (bao gồm 2 loại hồ sơ A0 và A3)

- Sơ đồ vị trí và mối quan hệ vùng

- Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

- Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

- Bản đồ định hướng phát triển không gian

- Bản đồ quy hoạch giao thông.

- Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật.

- Bản đồ quy hoạch cấp nước

- Bản đồ quy hoạch cấp điện

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]