0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn – Sao Vàng, huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tóm tắt

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Dự thảo quyết định quy định quản lý quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan

QH-04.2: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng giai đoạn 2014-2020, năm 2014-2030

QH-06.1: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.2: Bản đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

QH-06.3: Bản đồ định hướng cấp nước

QH-06.4: Bản đồ định hướng cấp điện – thông tin liên lạc

QH-06.5: Bản đồ định hướng thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-06.6: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

QH-06.7: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi