0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025

Nha Trang là đô thị trung tâm của tỉnh Khánh Hòa, nơi tập trung dân cư, thu nhập, tài nguyên thiên nhiên và nhân văn của toàn tỉnh. Tương lai của Nha Trang đóng vai trò chủ đạo đối với tương lai phát triển của toàn tỉnh. Đặc biệt, Nha Trang có vịnh Nha Trang là tài nguyên thiên nhiên có tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Tương lại vùng vịnh không thể tách rời khỏi thành phố. Do đó, việc quy hoạch tổng thể phát triển thành phố Nha Trang không chỉ đáp ứng mới quan tâm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa mà còn nhằm bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên tầm quốc gia và quốc tế,

Danh mục tài liệu bao gồm:

1.      KT01-Sơ đồ liên hệ vùng

2.      KT02A -Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất

3.      KT02B -Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

4.      KT03. Sơ đồ Quy Hoạch sử dụng đất

5.      KT04. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan do thi

6.      KT05. Thiết kế đô thị

7.      KTH06. Sơ đồ QH chuẩn bị kỹ thuật

8.      KTH07. Sơ đồ định hướng tổ chức giao thông

9.      KTH08. Sơ đồ QH Cấp nước

10.  KTH09. Sơ đồ QH cấp điện

11.  KTH10. Sơ đồ QH thoát nước và VSMT

12.  KTH11. Sơ đồ QH Bưu chính viễn thông

13.  Nền địa hình

14.  Thuyết minh tổng hợp

15.  Quy chế quản lý

Định dạng tài liệu: Bản vẽ/Thuyết minh ( file AutoCad /PDF/WORD)

(nhh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi