0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 tỷ lệ 1/10.000

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

Tỷ lệ bản vẽ: 1/10.000

Diện tích: 145000ha

Địa giới hành chính: Bao gồm toàn bộ thành phố Phan Rang – Tháp Chàm , Khu đô thị Khánh Hải đến vùng Đông – Bắc và ven Đầm Nại thuộc huyện Ninh Hải, một phần khu vực Nam sông Dinh thuộc huyện Ninh Phước

Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 tỷ lệ 1/10.000, Đồ án đã được phê duyệt và có tính pháp lý nên các anh (chị) yên tâm đây là file cuối (chi tiết bản vẽ xem danh mục hồ sơ). Đồ án giúp sẽ là tài liệu quý giá giúp Kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư hạ tầng có thể định hướng tốt cho các đồ án bước tiếp theo như: Quy hoạch phân khu 1/2000, Quy hoạch chi tiết 1/500, bước lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Phần hồ sơ bản vẽ

A- Phần hiện trạng: 7 bản vẽ

- HT01/07: Bản đồ hiện trạng giao thông

- HT02/07: Bản đồ hiện trạng Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

- HT03/07: Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp nước đô thị

- HT04/07: Bản đồ hiện trạng hệ thống thoát nước thải và xử lý chất thải rắn

- HT05/07: Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp điện

- HT06/07: Bản đồ hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc

- HT07/07: Bản đồ hiện trạng môi trường

B- Phần Quy hoạch: 14 bản vẽ

- QH01/14: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH02/14: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

- QH03/14: Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn đô thị

- QH04/14: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch

- QH05/14: Thiết kế đô thị, hình thái kiến trúc

- QH06/14: Thiết kế đô thị - Phân tích hệ thống giao thông công cộng

- QH07/14: Bản đồ định hướng Phát triển giao thông

- QH08/14: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

- QH09/14: Bản đồ quy hoạch cấp nước đô thị

- QH10/14: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn

- QH11/14: Bản đồ quy hoạch cấp điện đô thị

- QH12/14: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- QH13/14: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- QH14/14: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc, pdf)

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi