0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

KT-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

KTH-03: Bản đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật

KTH-04: Bản đồ hiện trạng giao thông

KTH-05: Bản đồ hiện trạng cấp điện

KTH-06: Bản đồ hiện trạng thông tin liên lạc

KTH-07: Bản đồ hiện trạng cấp nước

KTH-09: Bản đồ hiện trạng môi trường

KT-10: Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch

KT-11: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

KTH-12: Bản đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

KTH-13: Bản đồ định hướng hệ thống giao thông

KTH-14: Bản đồ định hướng cấp điện

KTH-15: Bản đồ định hướng thông tin liên lạc

KTH-16: Bản đồ định hướng cấp nước

KTH-18: Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược

KTH-19: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.pdf), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi