0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2020

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2005

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2020

Tỷ lệ bản đồ: 1/10.000

Diện tích: 3.360 ha

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

 - Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

- Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Bản đồ đánh giá đất xây dựng

- Bản đồ định hướng sử dụng đất phương án so sánh

- Bản đồ định hướng sử dụng đất phương án chọn

- Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ

- Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa

- Bản đồ quy hoạch cấp nước

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi