Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 tỷ lệ 1/25.000. Đồ án đã được
Date published: 04.01.2018 | 14:36
Available in Ebook
Tỉnh, Thành phố khác
0 EP

Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 tỷ lệ 1/25.000

- QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH02-1: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- QH02-2: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

- QH03-1: Bản  đồ hiện trạng giao thông

- QH04: Bản đồ hiện trạng cấp điện chiếu sáng đô thị và thông tin liên lạc

- QH05: Bản đồ hiện trạng cấp nước

- QH06: Bản đồ hiện trạng cao độ nền và thoát nước mưa

- QH07: Bản đồ hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- QH08: Bản đồ hiện trạng môi trường

- QH09:  Bản đồ đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng

- QH12-1: Bản đồ Quy hoạch Sử dụng đất

- QH12-2: Bản đồ định hướng phát triển không gian

- QH13: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

- QH15-1: Bản đồ định hướng Cấp điện và chiếu sáng đô thị

- QH15-2: Bản đồ định hướng Thông tin liên lạc

- QH16: Bản đồ định hướng Cấp nước

- QH17: Bản đồ định hướng Chuẩn bị kỹ thuật

- QH18: Bản đồ định hướng thoát nước bẩn-quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

- QH19: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- QH20: Bản đồ tổng hợp kỹ thuật đường dây, đường ống

Thiết kế đô thị

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Ảnh (.jpg)

 (ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]