0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png), (.doc)

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

- Phạm vi lập quy hoạch: Bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của thành phố Yên Bái; một phần của huyện Trấn Yên (bao gồm các xã: Bảo Hưng, Minh Quân, Việt Cường, Vân Hội, một phần xã Y Can) và một phần huyện Yên Bình (bao gồm: thị trấn Yên Bình, xã Đại Đồng, xã Thịnh Hưng, xã Phú Thịnh). Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 31.915 ha, được xác định trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000. Quy mô dân số hiện tại khu vực lập quy hoạch khoảng 142.374 người, dự báo đến năm 2030 khoảng 205.000 người, đến năm 2040 khoảng 260.000 người. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp huyện Yên Bình; Phía Nam giáp tỉnh Phú Thọ và huyện Trấn Yên; Phía Tây giáp huyện Trấn Yên; Phía Đông giáp tỉnh Phú Thọ.

- Được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 15 tháng 09 năm 2020

- Mục tiêu của đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 : Xây dựng và phát triển thành phố Yên Bái đạt các tiêu chí của đô thị loại II vào giai đoạn 2020 - 2025 trên cơ sở lấy chất lượng đô thị làm trọng tâm. Phát triển mở rộng thành phố Yên Bái ra vùng phụ cận, trong đó xây dựng các xã Văn Phú, Tân Thịnh và Giới Phiên trở thành các phường; hướng tới mục tiêu tương lai “Thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại I”. Làm cơ sở để thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị nằm hai bên sông Hồng, là đô thị phát triển xanh, bản sắc và hạnh phúc, có sức hấp dẫn và cạnh tranh cao, thích ứng với xu thế hội nhập quốc tế, ứng phó với biến đổi khí hậu; thiết thực nâng cao chất luợng cuộc sống cho nguời dân. Làm cơ sở để lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khung trong đô thị và quản lý phát triến đô thị theo quy hoạch.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

+ Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan

+ QH 02: Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị

+ QH 03: Bản đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi