Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch san nền – thoát nước mưa

QH-06.3: Bản đồ định hướng quy hoạch thoát nước thải – vệ sinh môi trường

QH-06.4: Bản đồ định hướng quy hoạch cấp điện – cấp nước – thông tin liên lạc

QH-06.5: Sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 29.02.2020 | 08:54
Available in Ebook

Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cẩm Thuỷ, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch san nền – thoát nước mưa

QH-06.3: Bản đồ định hướng quy hoạch thoát nước thải – vệ sinh môi trường

QH-06.4: Bản đồ định hướng quy hoạch cấp điện – cấp nước – thông tin liên lạc

QH-06.5: Sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]