0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Quan Hoá, huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tóm tắt

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan

QH-02.3: Bản đồ hiện trạng môi trường

QH-03: Bản đồ đánh giá quỹ đất xây dựng

QH-04: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ

QH-06.2: Bản đồ định hướng cấp nước

QH-06.3: Bản đồ định hướng cấp điện – thông tin liên lạc

QH-06.4: Bản đồ định hướng san nền – thoát nước mưa

QH-06.5: Bản đồ định hướng hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-06.6: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

QH-06.7: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi