0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011-2030, tầm nhìn sau năm 2030

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH-03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai

QH-05: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QH-06: Bản đồ định hướng phát triển giao thông, chỉ giới đường đỏ và mặt cắt lộ giới

QH-08: Bản đồ quy hoạch cấp điện – thông tin liên lạc

QH-09: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-10: Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước thải

QH-11: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi