Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, đến năm 2030
Date published: 10.02.2021 | 23:20
Available in Ebook

Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, đến năm 2030

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

- Dự thảo Quyết đinh phê duyệt

- Dự thảo quy định quản lý

- Các bản vẽ:

+ Quy hoạch sử dụng đất

+ Định hướng phát triển không gian và kiến trúc cảnh quan

+ Quy hoạch giao thông

++ Bản đồ nền địa hình (tỷ lệ 1/10.000)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(bnt-19)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]