0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng, cải tạo và mở rộng thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quyết định quy định quản lý

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng xây dựng

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất xây dựng

QH-04: Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật san nền - thoát nước

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp nước và thông tin liên lạc

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải - chất thải rắn

QH-06.6: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi