0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

QH-06.1: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-06.2: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.3: Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật san nền

QH-06.4: Bản đồ định hướng phát triển cấp nước

QH-06.5: Bản đồ định hướng phát triển cấp điện

QH-06.6: Bản đồ định hướng phát triển hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi