0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu đô thị Phố Nối đến năm 2025- tỉnh Hưng Yên

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu đô thị Phố Nối đến năm 2025- tỉnh Hưng Yên:

Diện tích lập quy hoạch: 6.694 ha

Quy mô: gồm 1 thị trấn và 11 xã thuộc các Huyện sau (trong đó xã Trưng Trắc lấy một phần đất xâm canh

Năm lập quy hoạch: 2010

Nội dung điều chỉnh quy hoạch chung bao gồm

I. Phần Quy hoạch Chung

1- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

2- Sơ đồ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất xây dựng

3- Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

4- Sơ đồ hiện trạng môi trường

5- Sơ đồ định hướng Quy hoạch sử dụng đất

6- Sơ đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025

7- Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

8- Sơ đồ định hướng giao thông

9- Sơ đồ định hướng Cấp nước

10- Sơ đồ định hướng Thoát nước thải và vệ sinh môi trường

11- Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

12- Sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống

II. Phần thuyết minh

Định dạng file: Bản vẽ file cad 2 khổ A0+ thuyết minh file word 116 trang

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi