Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tóm tắt

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí giới hạn khu đất lập quy hoạch

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

QH-04: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng

QH-06.6: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

QH-06.7: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 02.03.2020 | 08:29
Available in Ebook

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tóm tắt

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí giới hạn khu đất lập quy hoạch

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

QH-04: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng

QH-06.6: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

QH-06.7: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]