0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Nam Định đến năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: 2011

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2025

Diện tích: 184,45 km2

Vị trí: Khu vực nghiên cứu bao gồm thành Phố Nam Định cũ(46,25km2) + Huyện Mỹ Lộc (73,69km2)+ 3 xã Đại An, Thành Lợi, Tân Thành của huyện Vũ Bản(24,3km2)+ 5 xã Nam Mỹ, Nam Toàn, Hồng Quang, Điền Xá, Nghĩa An của huyện Nam Trực(40,1km2).

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp, quyết định phê duyệt

2- Phần bản vẽ kiến trúc:

- KT01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- KT02: Sơ đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất và Giao thông

- KT03: Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- KT04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

- KT05: Sơ đồ quy hoạch Sử dụng đất

- KT06 Sơ đồ thiết kế đô thị (2 file jgg)

3-Phần bản vẽ kỹ thuật

- KT07: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông

- KT08: Sơ đồ Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- KT09: Sơ đồ định hướng Cấp nước

- KT10: Sơ đồ định hướng Cấp Điện

- KT11: Sơ đồ định hướng thoát nước thải, Quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

- KT12: Sơ đồ định hướng thông tin liên lạc

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), file ảnh 5617x3973 pixels (.jpg)thuyết minh file pdf187 trang

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi