Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Nam Định đến năm 2025 góp phần làm thay đổi bộ mặt thành phố Nam Đinh trong tương lai đồng thời định hướng đúng đắn cho các đồ án Quy hoạch chi tiế
Date published: 03.04.2015 | 11:31
Available in Ebook

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Nam Định đến năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: 2011

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2025

Diện tích: 184,45 km2

Vị trí: Khu vực nghiên cứu bao gồm thành Phố Nam Định cũ(46,25km2) + Huyện Mỹ Lộc (73,69km2)+ 3 xã Đại An, Thành Lợi, Tân Thành của huyện Vũ Bản(24,3km2)+ 5 xã Nam Mỹ, Nam Toàn, Hồng Quang, Điền Xá, Nghĩa An của huyện Nam Trực(40,1km2).

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp, quyết định phê duyệt

2- Phần bản vẽ kiến trúc:

- KT01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- KT02: Sơ đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất và Giao thông

- KT03: Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- KT04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

- KT05: Sơ đồ quy hoạch Sử dụng đất

- KT06 Sơ đồ thiết kế đô thị (2 file jgg)

3-Phần bản vẽ kỹ thuật

- KT07: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông

- KT08: Sơ đồ Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- KT09: Sơ đồ định hướng Cấp nước

- KT10: Sơ đồ định hướng Cấp Điện

- KT11: Sơ đồ định hướng thoát nước thải, Quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

- KT12: Sơ đồ định hướng thông tin liên lạc

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), file ảnh 5617x3973 pixels (.jpg)thuyết minh file pdf187 trang

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]