0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn D’ Ran, huyện Đơn Dương đến năm 2020 thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn D’ Ran, huyện Đơn Dương đến năm 2020 thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích 85,801 ha. Trong đó:

  * Giai đoạn đến năm 2012:

  + Đất công trình công cộng: diện tích 118.840m2, chiếm tỷ lệ 17.90%;

  + Đất ở: diện tích 324.940m2, chiếm tỷ lệ 48,70%;

  + Đất giao thông đô thị: diện tích 176.050m2, chiếm tỷ lệ 26,38%;

  + Đất cây xanh đô thị, mặt nước: diện tích 47.420m2, chiếm tỷ lệ 7,02%.

 * Giai đoạn đến năm 2020:

  + Đất công trình công cộng: diện tích 124.623m2, chiếm tỷ lệ 15%;

  + Đất ở: diện tích 433.685m2, chiếm tỷ lệ 50,55%;

  + Đất giao thông đô thị: diện tích 195.722m2, chiếm tỷ lệ 22,81%;

  + Đất cây xanh đô thị, mật nước: diện tích 103.980m2, chiếm tỷ lệ 11,64%.

- Phạm vi ranh giới lập quy hoạch được xác định như sau: Phía Bắc giáp: Suối nhỏ, đất thổ cư; Phía Nam giáp: Ruộng, đất thổ cư; Phía Đông giáp: Sông Đa Nhim; Phía Tây giáp: Quốc lộ 20 và núi cao.

- Mục tiêu của đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn D’ Ran, huyện Đơn Dương đến năm 2020 thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng : Phát triển thị trấn D’Ran Là đô thị miền núi loại V theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị, có chức năng như một đô thị vệ tinh của thành phố Đà Lạt.

- Được UBND thành phố Đà Lạt phê duyệt tại Quyết định số 2228-QĐ/UBND ngày 04 tháng 09 năm 2009

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn D’ Ran, huyện Đơn Dương đến năm 2020 thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng xây dựng - sử dụng đất

+ QH 02: Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi