0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nậm Hàng huyện Mường Tè (nay là thị trấn Nậm Nhùn) - tỉnh Lai Châu

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nậm Hàng huyện Mường Tè (nay là thị trấn Nậm Nhùn) - tỉnh Lai Châu

- Khu vực lập quy hoạch có Quy mô diện tích 504,73ha. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Đông giáp bản Phiêng Luông; Phía Tây giáp khu công trường Nhà máy thủy điện Lai Châu; Phía Nam giáp sông Đà; Phía Bắc giáp vùng đồi núi.

- Được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt tại Quyết định số 350Đ/UBND ngày 16 tháng 04 năm 2014

- Mục tiêu của đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nậm Hàng huyện Mường Tè (nay là thị trấn Nậm Nhùn) - tỉnh Lai Châu : Xây dựng thị trấn Nậm Hàng là khu trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh và quốc phòng của huyện Nậm Nhùn đồng thời là khu trung tâm thương mại và dịch vụ của vùng. Có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nậm Hàng huyện Mường Tè (nay là thị trấn Nậm Nhùn) - tỉnh Lai Châu

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi