0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 tỷ lệ 1/5000

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.doc), (.pdf)

Nhã Nam có vị trí địa lý khá quan trọng ở trong vùng, là nơi tiếp giáp giữa các huyện thuộc 3 tỉnh khác nhau: Thái Nguyên ở phía Bắc, Tây Bắc; Lạng Sơn ở phía Bắc, Đông Bắc và các xã thuộc 2 huyện của tỉnh Bắc Giang. Vì thế mà từ lâu, nơi đây đã trở thành đầu mối giao thông đường bộ để thông thương với các vùng, các tỉnh lân cận. Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 559,27 ha. Thị trấn Nhã Nam là khu hành chính, kinh tế, văn hóa, đô thị, dịch vụ thương mại, nông nghiệp khu vực phía Bắc huyện Tân Yên. Theo định hướng phát triển, không gian đô thị Nhã Nam được định hướng quy hoạch theo hướng phát triển lan tỏa từ không gian đô thị hiện hữu, mở rộng đô thị chủ yếu về phía Đông, phía Tây và một phần về phía Nam; khu vực phía Bắc là không gian phát triển nông nghiệp. Quy hoạch hệ thống hạ tầng khung gồm các tuyến theo hướng Bắc Nam dọc hai bên QL17 để kiến tạo và mở rộng không gian đô thị ở khu vực phía Đông và phía Tây; bổ sung tuyến đường vành đai có hướng phát triển từ khu vực phía Nam lên phía Bắc. Quy hoạch bổ sung các chức năng quan trọng cấp đô thị như quảng trường trung tâm, công viên phía Tây, trung tâm văn hóa thể thao, các công trình hỗn hợp thương mại dịch vụ, dịch vụ y tế cấp đô thị ở các cửa ngõ gồm ở phía Đông, phía Tây. Quy hoạch di dời bến xe Nhã Nam ra khu vực phía Đông QL17. Ranh giới nghiên cứu được giới hạn như sau:

+ Phía Bắc: giáp huyện Yên Thế

+ Phía Nam: giáp xã An Dương và xã Liên Sơn

+ Phía Đông: giáp xã Tân Trung và huyện Yên Thế

+ Phía Tây giáp xã Lan Giới và xã Quang Tiến.

- Mục tiêu quy hoạch: Xác định một không gian mới đảm bảo cho thị trấn Nhã Nam trở thành đô thị có tốc độ đô thị hóa cao, kinh tế phát triển trên cơ sở khai thác triệt để tiềm năng lợi thế, hạn chế những yếu tố bất lợi của khu vực. Xây dựng tầm nhìn mới cho đô thị thị trấn Nhã Nam mở rộng đáp ứng vai trò là trung tâm tổng hợp tiểu vùng phía Bắc, dẫn dắt sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tân Yên đồng thời có kinh tế phát triển, chất lượng đô thị được nâng cao, góp phần tăng tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Bắc Giang. Xác định vị trí và quỹ đất xây dựng các khu chức năng mới phù hợp với tiềm năng và lợi thế để thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Định hướng phát triển không gian đảm bảo thị trấn Nhã Nam phát triển bền vững sau khi đã sáp nhập xã Nhã Nam vào thị trấn Nhã Nam. Quy hoạch định hướng tạo động lực phát triển cho khu vực mới được sáp nhập để có căn cứ thực hiện đề án phân loại đô thị thị trấn Nhã Nam trở thành đô thị loại V. Cải tạo chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật hiện trạng, xây dựng bổ sung công trình công cộng, nhà ở, cây xanh vườn hoa…để nâng cao chất lượng sống cho người dân và đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị trước tình hình mới. Làm cơ sở cho việc triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư và quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 473/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 tỷ lệ 1/5000

- Thời điểm quy hoạch: năm 2022

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 tỷ lệ 1/5000

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (CAD):

+ BV01: Bản đồ quy hoạch sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ BV02: Bản đồ quy hoạch đánh giá hiện trạng sử dụng đất

+ BV03: Bản đồ quy hoạch định hướng quy hoạch sử dụng đất

+ BV04: Bản đồ quy hoạch định hướng quy hoạch kiến trúc cảnh quan

+ BV05: Bản đồ quy hoạch thiết kế đô thị

+ BV07: Bản đồ quy hoạch định hướng giao thông

+ BV08: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ BV10: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

+ BV11: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất đai

+ BV11: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

+ BV12: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

+ BV13: Bản đồ quy hoạch đánh giá môi trường chiến lược

(Huycuong - ThanhThao Acudvn18)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi