0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, tầm nhìn sau năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quyết định quản lý quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông

QH-06.2: bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật (san nền – thoát nước mưa)

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải – vệ sinh môi trường

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện – cấp nước – thông tin liên lạc

QH-06.5: Sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-06.6: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), quyết định (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi