0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thị xã Sông Công – tỉnh Thái Nguyên

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thị xã Sông Công – tỉnh Thái Nguyên:

Diện tích lập quy hoạch: 8.364 ha

Quy mô: gồm 10 đơn vị hành chính bao gồm có 6 phường và 4 xã

Năm lập điều chỉnh quy hoạch: 2013

Nội dung điều chỉnh quy hoạch chung Thị xã bao gồm

I. Phần Quy hoạch Chung

1- Sơ đồ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất xây dựng

3- Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

4- Sơ đồ hiện trạng môi trường

5- Sơ đồ định hướng Quy hoạch sử dụng đất

6- Sơ đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2020

7- Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

8- Sơ đồ định hướng phát triển giao thông và chỉ giới đường đỏ

9- Sơ đồ định hướng Cấp nước

10- Sơ đồ định hướng Cấp điện

11- Sơ đồ định hướng Thoát nước thải và vệ sinh môi trường

12- Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

II. Phần thuyết minh

Định dạng file: Bản vẽ file cad khổ 2A0+2A1 thuyết minh file word 53 trang

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi