0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng và mở rộng thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân đến năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quyết định quản lý quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Sơ đồ đánh giá tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

QH-02.2: Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Sơ đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian đô thị

QH-05: Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

QH-06.1: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.2: Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật san nền

QH-06.3: Sơ đồ định hướng quy hoạch cấp nước

QH-06.4: Sơ đồ định hướng cấp điện

QH-06.5: Sơ đồ định hướng thoát nước bẩn, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

QH-06.6: Sơ đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.pdf), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi