Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

 

Ranh giới và phạm vi nghiên cứu: Phường Nhơn Bình, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Có giới cận cụ thể như sau:  

- Phía Bắc giáp Đường Quy Nhơn - Nhơn Hội;

- Phía Nam giáp sông Hà Thanh (cầu số 2);

- Phía Tây giáp đường Quy Nhơn – Nhơn Hội;

- Phía Đông giáp đầm Thị Nại

Tổng diện tích quy hoạch khoảng 242ha .

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1-Nhiệm vụ quy hoạch

2- Thuyết minh tổng hợp

3- Phần bản vẽ

- Sơ đồ vị trí và phạm vi ranh giới khu đất

- Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp đất xây dựng

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ chỉ giới xây dựng

- Bản đồ quy hoạch Giao thông – San nền - Thoát nước

- Bản đồ quy hoạch Cấp nước – Cấp điện

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

 

Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000

               

Định dạng tài liệu: Bản vẽ Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b-acvn14)

Date published: 28.06.2018 | 23:48
Available in Ebook

Điều chỉnh Quy hoạch phân khu – Khu A – Khu đô thị, thương mại phía Bắc sông Hà Thanh – thành phố Quy Nhơn

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

 

Ranh giới và phạm vi nghiên cứu: Phường Nhơn Bình, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Có giới cận cụ thể như sau:  

- Phía Bắc giáp Đường Quy Nhơn - Nhơn Hội;

- Phía Nam giáp sông Hà Thanh (cầu số 2);

- Phía Tây giáp đường Quy Nhơn – Nhơn Hội;

- Phía Đông giáp đầm Thị Nại

Tổng diện tích quy hoạch khoảng 242ha .

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1-Nhiệm vụ quy hoạch

2- Thuyết minh tổng hợp

3- Phần bản vẽ

- Sơ đồ vị trí và phạm vi ranh giới khu đất

- Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp đất xây dựng

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ chỉ giới xây dựng

- Bản đồ quy hoạch Giao thông – San nền - Thoát nước

- Bản đồ quy hoạch Cấp nước – Cấp điện

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

 

Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000

               

Định dạng tài liệu: Bản vẽ Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b-acvn14)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]