Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch phân khu khu đô thị phía Nam thành phố Thanh Hóa, đô thị phía Nam thành phố, thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, phía nam thành phố Thanh Hóa, lập quy hoạ
Date published: 08.08.2019 | 16:40
Available in Ebook

Điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu đô thị phía Nam thành phố Thanh Hóa

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm hoàn thiện lập quy hoạch: năm 2012

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2035

Tỷ lệ 1/2.000

Thời hạn lập quy hoạch

Giai đoạn ngắn hạn:  đến 2025.

- Giai đoạn dài hạn: đến năm 2035.

- Tầm nhìn đến năm 2050

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Thuyết minh:

Thuyết minh tóm tắt

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Tờ trình về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phân khu

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu

*Bản vẽ:

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ cập nhật hiện trạng hạ tầng các dự án liên quan

QH-03: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật san nền thoát nước mưa

QH-07: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-09: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-10: Thiết kế đô thị

 Các loại bản đồ nền

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)và thuyết minh file word

(3ae-acvn13)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]