0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thông tin quy hoạch:

-Vị trí: Tỉnh Bắc Giang

-Bắc Giang có mạng lưới giao thông phân bố tương đối hợp lý bao gồm 3 loại hình: giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Định dạng tài liệu: Ảnh quy hoạch JPG(.jpg); Thuyết minh file word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(bt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi