Thông tin quy hoạch:

-Vị trí: Tỉnh Bắc Giang

-Bắc Giang có mạng lưới giao thông phân bố tương đối hợp lý bao gồm 3 loại hình: giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Định dạng tài liệu: Ảnh quy hoạch JPG(.jpg); Thuyết minh file word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(bt)

Date published: 19.09.2016 | 14:43
Available in Ebook

Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thông tin quy hoạch:

-Vị trí: Tỉnh Bắc Giang

-Bắc Giang có mạng lưới giao thông phân bố tương đối hợp lý bao gồm 3 loại hình: giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Định dạng tài liệu: Ảnh quy hoạch JPG(.jpg); Thuyết minh file word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(bt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]