0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh thành phố Cao Bằng đến năm 2030, tầm nhìn 2050, tỉnh Cao Bằng

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ sử đụng đất

+ Bản vẽ ranh giới

+ Bản vẽ quy hoạch phân khu

+ QH_05: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển không gian

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạchsử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(nmh-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi