0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng cải tạo và mở rộng thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quy định quản lý kiến trúc cảnh quan

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QH-05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đến năm 2030

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06.2: Bản đồ chỉ giới đường đỏ, mặt cắt lộ giới , các mặt cắt phố chính

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

QH-06.7: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

QH-06.8: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

QH-06.9: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi