0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh và mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát - tỉnh Lào Cai

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Điều chỉnh và mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát - tỉnh Lào Cai

- Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết có Tổng diện tích 90,0ha. Phạm vi ranh giới được xác định cụ thể như sau: Phía Bắc và Đông: giáp Sông Hồng và đường TL156; Phía Tây Bắc: giáp dự án nâng cấp tuyến đường Trịnh Tường - Y Tý và khu vực ruộng lúa dọc suối Nà Lặc; Phía Tây Nam: Giáp rừng sản xuất, đường liên xà đi Phin Ngan và khu vực ruộng lúa gần suôi Bản Mạc; Phía Đông Nam: Giáp đồi cây hàng năm khu vực Bản Mạc.

- Được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt theo Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 04 tháng 05 năm 2021

Điều chỉnh và mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát - tỉnh Lào Cai

- Mục tiêu của đồ án đó là: Hình thành một trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của xã Trịnh Tường với đầu đủ cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu, tiêu chí phục vụ cho nhu cầu phát triển của xã trong giai đoạn hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Điều chỉnh và mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát - tỉnh Lào Cai

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ đánh giá hiện trạng

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi