Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

QH-01: Mặt bằng hiện trạng

QH-02: Mặt bằng quy hoạch sử dụng đất

QH-03: Mặt bằng quy hoạch cảnh quan kiến trúc

QH-04: Mặt bằng quy hoạch giao thông

QH-05: Mặt bằng quy hoạch thoát nước

QH-06: Mặt bằng quy hoạch cấp điện

QH-07: Mặt bằng quy hoạch cấp nước

QH-08: Mặt bằng quy hoạch san nền

QH-09: Mặt bằng quy hoạch san nền

QH-10: Mặt bằng định vị

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 14.03.2020 | 14:48
Available in Ebook

Mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư xã Quảng Tâm và Quảng Phú, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

QH-01: Mặt bằng hiện trạng

QH-02: Mặt bằng quy hoạch sử dụng đất

QH-03: Mặt bằng quy hoạch cảnh quan kiến trúc

QH-04: Mặt bằng quy hoạch giao thông

QH-05: Mặt bằng quy hoạch thoát nước

QH-06: Mặt bằng quy hoạch cấp điện

QH-07: Mặt bằng quy hoạch cấp nước

QH-08: Mặt bằng quy hoạch san nền

QH-09: Mặt bằng quy hoạch san nền

QH-10: Mặt bằng định vị

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]