0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QH thủy lợi Nam Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Thủy, Bắc Nam Hà - T.Nam Định

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Quyết định Phê duyệt Quy hoạch thủy lợi.(.PDF)

2- Báo cáo tổng hợp Quy hoạch thủy lợi. (.DOC)

3- Báo cáo tóm tắt Quy hoạch thủy lợi (.DOC)

4- Hệ thống bản đồ Quy hoạch thủy lợi (.PDF)

Định dạng tài liệu file word (.doc) và file PDF

(b)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi