0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy chi tiết 1/500 xây dựng Khu nhà ở công nhân và dân cư tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy chi tiết 1/500 xây dựng Khu nhà ở công nhân và dân cư tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai

- Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai là một trong những huyện đang phát triển theo hướng mở tập trung với nhiều dự án lớn, với một diện tích giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án quy hoạch là khá lớn yêu cầu đáp ứng một khối lượng lớn về nhà ở phục vụ cho các tầng lớp đa dạng khác nhau trong xã hội. Việc hình thành các khu công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp mới luôn kèm theo nhu cầu bức xúc về yếu tố nhà ở cho các tầng lớp với các mức thu nhập khác nhau trong xã hội, giải quyết các hậu quả về mặt xã hội, nhu cầu việc làm, ổn định nơi sinh sống và phát triển kinh tế cho người dân, phục vụ cho quá trình phát triển các khu dân cư hoặc các dự án quy hoạch mang tính đặc thù. Vì vậy, việc lập dự án quy hoạch khu dân cư nhằm đáp ứng như cầu nhà ở cho công nhân khu công nghiệp Sông Mây và bố trí tái định cư cho người dân di dời khỏi KCN là hết sức cần thiết.

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 25 tháng 06 năm 2019

Quy chi tiết 1/500 xây dựng Khu nhà ở công nhân và dân cư tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai

- Mục tiêu của đồ án đó là: Cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai với các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán phù hợp theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành. Nghiên cứu điều chỉnh lại đồ án quy hoạch cho phù hợp với thực tế và mang tính khả thi cao hơn. Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và hướng dẫn thiết kế đô thị của dự án. Tạo lập một môi trường sống tốt hơn cho người dân với đầy đủ hệ thống cơ sở hạ tầng và công cộng như trường học, công viên…Tạo sự thống nhất trong quản lý, cũng như đảm bảo cảnh quan kiến trúc, mối liên kết hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với các dự án liền kề xung quanh.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy chi tiết 1/500 xây dựng Khu nhà ở công nhân và dân cư tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai

+ Quyết định phê duyệt Quy chi tiết 1/500 xây dựng Khu nhà ở công nhân và dân cư tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai

+ Quy định quản lý

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất

+ Bản vẽ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật

+ Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi