0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch cấp nước đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Vĩnh Phúc

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

Quy hoạch cấp nước đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Vĩnh Phúc

- Phạm vi lập quy hoạch: toàn bộ địa giới theo phạm vi quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc 31.860ha. Phạm vi lập quy hoạch chiếm 23% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Vĩnh Yên, một phần Thị xã Phúc Yên và một phần các huyện Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương, Tam Đảo.

- Ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch như sau: Phía Bắc giáp các xã thuộc huyện Tam Dương, Tam Đảo; Phía Đông giáp huyện Mê Linh – Thành phố Hà Nội; Phía Nam giáp các xã thuộc huyện Yên Lạc; Phía Tây giáp các xã thuộc huyện Vĩnh Tường.

- Được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch cấp nước đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Vĩnh Phúc là: Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển đô thị Vĩnh Phúc. Dự báo tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt, công cộng và nước cấp cho các khu công nghiệp trong khu vực, đánh giá chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm qua đó đề xuất, lựa chọn phương án xử lý nước, phương án xây dựng hệ thống cấp nước đảm bảo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. Đồng thời xác định vị trí cho việc xây dựng công trình thu nước, các trạm xử lý nước sạch, các trạm bơm tăng áp và các công trình trên hệ thống. Xác định nhu cầu sử dụng đất cho việc xây dựng các tuyến ống cấp nước, công trình thu nước, các trạm bơm tăng áp và trạm xử lý nước sạch. Đề xuất các biện pháp xây dựng, tài chính, kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên xã hội, đảm bảo tính khả thi của kế hoạch đầu tư tổng thể.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch cấp nước đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Vĩnh Phúc

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch cấp nước đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Vĩnh Phúc

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ vị trí nghiên cứu và môi liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ tổng hợp hiện trạng cấp nước

+ QH 03: Bản vẽ nguồn nước mặt, nước ngầm

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ QH 05: Bản vẽ phân vùng cấp nước đến năm 2020

+ QH 06: Bản vẽ phân vùng cấp nước đến năm 2030

+ QH 07: Bản vẽ tính toán thủy lực

+ QH 08: Bản vẽ hiện trạng quy hoạch hệ thống cấp nước

+ QH 09: Bản vẽ đánh giá môi trường chiến lược

(-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi