0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo, chỉnh trang khu vực 4 Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.pdf)

* Thời điểm lập Quy hoạch cải tạo, chỉnh trang khu vực 4 Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ Bản đồ  quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

+ Bản vẽ chuẩn bị kỹ thuật

+ Sơ đồ cấp điện

+ Bản vẽ quy hoạch thoát nước thải

+ Bản vẽ thông tin liên lạc

(huycuong-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi