0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 chợ Đu, thị trấn Đu, huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/500 chợ Đu, thị trấn Đu, huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên

- Qua nghiên cứu trên địa bàn tỉnh thái Nguyên nói chung và huyện Phú Lương nói riêng, hiện nay chợ Đu, huyện Phú Lương là một chợ truyền thống có tổng diện tích đất sử dụng 7010m2. Chợ được xây dựng từ lâu nên hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện, HTKT... không đảm bảo kỹ thuật, vệ sinh môi trường mất mỹ quan trung tâm của thị trấn Đu. Các hộ kinh doanh trong chợ kinh doanh mang tính tự phát, các ngành hàng kinh doanh sắp xếp, bầy bán lộn xộn, chưa được quy hoạch thống nhất theo từng ngành hàng, rất khó quản lý. Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng Chợ, trung tâm thương mại thị trấn Đu, huyện Phú Lương là rất cần thiết, phù hợp và khách quan. Việc đầu tư sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đầy tăng trưởng kinh tế theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Phú Lương đồng thời đáp ứng được nguyện vọng của các hộ tư thương, nhân dân trong vùng.

- Đồ án được UBND phê duyệt tại Quyết định số 1915/QĐ-TTg ngày 04 tháng 08 năm 2020

Quy hoạch chi tiết 1/500 chợ Đu, thị trấn Đu, huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên

- Mục tiêu của đồ án đó là: Xây dựng một khu chợ, đô thị thương mại, dịch vụ mới hiện đại, đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Tạo động lực phát triển thị trấn Đu, huyện Phú Lương. Tăng quỹ đất kinh doanh thương mại và quỹ đất công trình công cộng đồng thời góp một phần thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội cho huyện. Xác định rõ các quỹ đất còn chưa được sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích để đề xuất lập các dự án đầu tư xây dựng. Giải quyết những tồn tại về giao thông và môi trường

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 chợ Đu, thị trấn Đu, huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 chợ Đu, thị trấn Đu, huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên

+ Quy định quản lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất xây dựng

+ Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến HTKT

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi