0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Vĩnh Trường xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Vĩnh Trường xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An

- Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Vĩnh Trường đã được phê duyệt theo quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An với chức năng định hướng nhà ở cho người dân. Dựa trên quy hoạch này, nhiều dự án xây dựng nhà ở, hạ tầng xã hội – hạ tầng kỹ thuật đang được chuẩn bị tiến hành. Tuy nhiên, dưới sự tác động của nền kinh tế hiện nay, nhu cầu về nhà ở của người dân có sự thay đổi dẫn tới việc việc thay đổi định hướng sử dụng đất và các cơ sở hạ tầng đi kèm. Từ đó dẫn tới đồ án quy hoạch được duyệt đã không đảm bảo phù hợp nhu cầu của người dân trong tương lai và không còn phù hợp với tình hình thực tế của khu đất..

 - Đồ án được UBND phê duyệt tại Quyết định số 4781/QĐ-UBND ngày 23 tháng 07 năm 2019

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Vĩnh Trường xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An

 - Mục tiêu của đồ án đó là: Góp phần hoàn chỉnh, phủ kín quy hoạch, đồng thời kết nối các khu vực đã được lập quy hoạch trong địa bàn xã Long Hậu; Giải pháp quy hoạch đảm bảo làm cơ sở cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã; Phục vụ công tác quản lý quy hoạch, giảm bớt tình trạng phát triển tự phát của khu vực; Đáp ứng nhu cầu phát triển đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu quy hoạch để làm tiền đề phát triển kinh tế xã hội cho khu vực lập quy hoạch nói riêng và xã Long Hậu nói chung

*Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Vĩnh Trường xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Vĩnh Trường xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An

+ Quy định quản lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, HTXH và đánh giá đấy xây dựng

+ Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi