0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Khe Lạnh, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Khe Lạnh, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

 - Ba Chẽ là huyện giàu truyền thống văn hóa với nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể có giá trị và trên 04 di tích được xếp hạng cấp Tỉnh. Tuy vậy, tình hình phát triển du lịch trên địa bàn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện, nhất là tiềm năng lợi thế về du lịch sinh thái, trải nghiệm, du lịch tâm linh. Địa phương chưa hình thành được các tour, tuyến kết nối các điểm du lịch, chưa có khu vui chơi giải trí với quy mô lớn, hệ thống dịch vụ phục vụ cho du lịch còn kém phát triển. Do vậy, việc bảo tồn, phát triển các tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan và đặc trưng văn hóa trở thành sản phẩm du lịch sinh thái là hết sức cần thiết. Thông qua việc xây dựng khu du lịch sinh thái Khe Lạnh, kết hợp đầu tư đưa vào khai thác các tour trải nghiệm, khám phá như: Thảo nguyên Khe Lầy, Khe Xoong, Thác Đá Vuông, thác Khe O, Đèo Giang, du thuyền trên sông Ba Chẽ... , tham quan các bản làng dân tộc, tìm hiểu tập quán sinh hoạt và các làng nghề truyền thống sẽ góp phần không nhỏ vào việc phát triển ngành “công nghiệp xanh” của địa phương.

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 08 tháng 09 năm 2016

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Khe Lạnh, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

 - Mục tiêu của đồ án đó là: Hoàn thiện quy hoạch chung huyện Ba Chẽ nói chung và xã Thanh Sơn, Nam Sơn nói riêng. Góp phần cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Ba Chẽ đã được phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên đất đai và sinh thái trong khu vực. Phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội trong địa bàn theo định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đã được duyệt. Khai thác tiềm năng sinh thái tự nhiên, phát triển kinh tế du lịch nghỉ dưỡng và tạo công ăn việc làm cho người dân trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế huyện Ba Chẽ.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Khe Lạnh, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Khe Lạnh, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ hiện trạng

+ Bản vẽ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ quy hoạch phát triển giao thông

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi