0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười, huyện Quảng Ninh (lô đất OM47) - tỉnh Quảng Bình

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười, huyện Quảng Ninh (lô đất OM47) - tỉnh Quảng Bình

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích 55.957m2. Pham vi ranh giới được xác định như sau: Phía Tây Bắc giáp đồi cát của xã Võ Ninh; Phía Tây Nam giáp khu đất quy hoạch đất ở mới (OM46); Phía Đông Bắc giáp khu đất dự phòng (DP4); Phía Đông Nam giáp khu cây xanh (CX16) và khu đất ở mới (OM45).

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười, huyện Quảng Ninh (lô đất OM47) - tỉnh Quảng Bình là: Nhằm cụ thể hoá các định hướng của đồ án Quy hoạch chung đô thị Dinh Mười đã được phê duyệt. Theo đó quy hoạch khu ở dân cư đô thị đảm bảo hợp lý về cơ cấu sử dụng đất và đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kết nối phù hợp với khu vực xung quan. Làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng, kiểm soát phát triển theo quy hoạch.

- Được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 4500-QĐ/UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười, huyện Quảng Ninh (lô đất OM47) - tỉnh Quảng Bình

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, HTKT và đánh giá đất xây dựng

+ QH 02: Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông và chỉ giới xây dựng

+ QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi