0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Hà Thượng, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Hà Thượng, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

- Thái Nguyên là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía bắc (TDMNPB), giáp ranh với Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Tuyên Quang và Vĩnh Phúc, do đó Thái Nguyên được coi là trung tâm vùng TDMNPB, đồng thời là cửa ngõ giao lưu của vùng với vùng đồng bằng sông Hồng... ngoài ra còn được xem là trung tâm văn hóa của các tỉnh trung du Bắc Bộ. Cụm công nghiệp Hà Thượng, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ đã được thành lập tại Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên và giao cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp – Sở Công Thương làm chủ đầu tư

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 6886/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2019

Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Hà Thượng, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

- Mục tiêu của đồ án đó là: Quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp Hà Thượng đồng bộ, hợp lý về hạ tầng kỹ thuật. Làm cơ sở tiến hành lập Dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp, đồng thời là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và xây dựng theo quy hoạch. Xác định tính chất của cụm Công nghiệp và loại công nghiệp

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Hà Thượng, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Hà Thượng, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

+ Quy định quản lý

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ đánh giá hiện trạng tổng hợp

+ Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ Bản vẽ quy hoạch mạng lưới giao thông

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi