Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2004

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất xây dựng

QH-02: Bản đồ đánh giá hiện trạng kiến trúc và kỹ thuật

QH-03: Sơ đồ cơ cấu quy hoạch (đề xuất 2 phương án để lựa chọn)

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan

QH-06: Sơ đồ minh hoạ mặt đứng kiến trúc các trục đường chính đô thị

QH-07: Bản đồ cắm mốc, chỉ giới đường đỏ và xây dựng

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 16.03.2020 | 11:45
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết Đô thị mới Quảng Thành, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2004

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất xây dựng

QH-02: Bản đồ đánh giá hiện trạng kiến trúc và kỹ thuật

QH-03: Sơ đồ cơ cấu quy hoạch (đề xuất 2 phương án để lựa chọn)

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan

QH-06: Sơ đồ minh hoạ mặt đứng kiến trúc các trục đường chính đô thị

QH-07: Bản đồ cắm mốc, chỉ giới đường đỏ và xây dựng

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]