Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2002

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí

QH-02: Bản đồ hiện trạng tổng hợp

QH-03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-04: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-06.1: bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch cấp nước sinh hoạt

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp nước chữa cháy

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch cây xanh

QH-07: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 16.03.2020 | 13:48
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết hồ Kim Quy và các công trình xung quanh hồ - Khu du lịch Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2002

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí

QH-02: Bản đồ hiện trạng tổng hợp

QH-03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-04: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-06.1: bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch cấp nước sinh hoạt

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp nước chữa cháy

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch cây xanh

QH-07: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]