Thông tin quy hoạch:

-Thời điểm lập quy hoạch: 2009

-Diện tích: 99.000m2

-Vị trí: Thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh

Thành phần bản vẽ:

1.Bản vẽ

- Bản đồ quy hoạch giao thông, điện, cấp thoát nước

- Bản vẽ minh họa công trình kiến trúc

- Sơ đồ vị trí khu quy hoạch và liên hệ vùng

2.Thuyết minh

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh file word(.doc)

Xem chi tiết thành phần và định dạng file trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(bt-22)

Date published: 08.09.2016 | 17:06
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hanaka thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh

Thông tin quy hoạch:

-Thời điểm lập quy hoạch: 2009

-Diện tích: 99.000m2

-Vị trí: Thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh

Thành phần bản vẽ:

1.Bản vẽ

- Bản đồ quy hoạch giao thông, điện, cấp thoát nước

- Bản vẽ minh họa công trình kiến trúc

- Sơ đồ vị trí khu quy hoạch và liên hệ vùng

2.Thuyết minh

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh file word(.doc)

Xem chi tiết thành phần và định dạng file trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(bt-22)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]