0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết khu dân cư đường Lê Hồng Phong (giai đoạn 2), phường Bách Quang - thành phố Sông Công

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chi tiết khu dân cư đường Lê Hồng Phong (giai đoạn 2), phường Bách Quang - thành phố Sông Công

- Tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch khoảng 2,5 ha. Quy mô dân số khoảng 450 người. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Tây Bắc: Giáp ruộng lúa và khu dân cư hiện có; Phía Tây Nam: Giáp ruộng lúa và khu dân cư hiện có; Phía Đông Bắc: Giáp nhà văn hóa TDP Làng sắn và dân cư hiện có; Phía Đông Nam: Giáp ruộng lúa và khu dân cư hiện có.

- Được UBND thành phố Sông Công phê duyệt tại Quyết định số 1869-QĐ/UBND ngày 10 tháng 10 năm 2018

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết khu dân cư đường Lê Hồng Phong (giai đoạn 2), phường Bách Quang - thành phố Sông Công là: Giúp xây dựng khu dân cư đường Lê Hồng Phong thành khu dân cư mới đồng bộ gắn với chủ trương phát triển không gian đô thị thành phố Sông Công. Khu đất quy hoạch được đầu tư xây dựng đồng bộ về cơ sở hạ tầng, tạo không gian sống mới hiện đại, góp phần cải thiện không gian kiên trúc cảnh quan khu vực.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu dân cư đường Lê Hồng Phong (giai đoạn 2), phường Bách Quang - thành phố Sông Công

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH : Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi