0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư nông thôn mới tại xã Thanh Phong huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

- Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch: Khoảng 11,44ha

- Khu vực quy hoạch thuộc lô OM-13 theo Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm có vị trí cụ thể như sau:

   + Phía Bắc: Giáp đường T1;

   + Phía Nam: Giáp đường quy hoạch rộng 17,5m;

   + Phía Đông: Giáp đường quy hoạch rộng 36,0m;

   + Phía Tây: Giáp đường quy hoạch rộng 25,0m

- Mục tiêu của Quy hoạch chi tiết Khu dân cư nông thôn mới tại xã Thanh Phong huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam là: Giúp từng bước cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Liêm, quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Hình thành khu nhà ở đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo kết nối với các dự án đã, đang triển khai trong khu vực. Làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy định.

- Thời điểm lập Quy hoạch chi tiết Khu dân cư nông thôn mới tại xã Thanh Phong huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam: năm 2021

- Được UBND thành phố Sóc Trăng phê duyệt tại Quyết định 2380/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu dân cư nông thôn mới tại xã Thanh Phong huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết Khu dân cư nông thôn mới tại xã Thanh Phong huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam

+ Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư nông thôn mới tại xã Thanh Phong huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ đánh giá tổng hợp

- QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

- QH 03: Bản vẽ định hướng hệ thống giao thông

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

- QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi