0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư số 1, xã Huống Thượng, tỉnh Thái Nguyên

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh

- Thuyết minh tổng hợp

- Dự thảo Quy định quản lý

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí vá giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH-03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-04A: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-04B: Bản đồ quy hoạch tổng mặt chia lô

QH-05A: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05B: Phối cảnh minh họa

QH-05C: Thiết kế đô thị(Ghi chú các khu chức năng)

QH-06A: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06B: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ

QH-07A: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-07B: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-07C: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07D: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-07E: Bản đồ quy hoạch cấp điện sinh hoạt

QH-07F: Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

QH-07G: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ (.dwg), thuyết minh file (.doc)

 (ht-nth-hntt-Acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi