0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thọ huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

- Khu vực lập quy hoạch có ranh giới được giới hạn như sau:

   + Phía Đông giáp : Giáp đường Hùng Vương hiện hữu

   + Phía Tây giáp : Giáp khu dân cư hiện hữu

   + Phía Nam giáp : Giáp đường quy hoạch (Lê Hồng Phong)

   + Phía Bắc giáp : Giáp khu dân cư hiện hữu

- Mục tiêu của Quy hoạch chi tiết Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thọ huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai là: Giúp Cụ thể hóa Quy hoạch chung Đô thị mới Nhơn Trạch với các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán phù hợp theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành. Xác lập cơ sở cho Chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo của dự án và làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng.

- Thời điểm lập Quy hoạch chi tiết Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thọ huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai: năm 2020

- Được UBND thành phố Sóc Trăng phê duyệt tại Quyết định 4178/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2020

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thọ huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thọ huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai

+ Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Dolico tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu – tỉnh Đồng Nai

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ đánh giá tổng hợp

- QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

- QH 03: Bản vẽ định hướng hệ thống giao thông

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

- QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi