Thông tin đồ án quy hoạch:

Diện tích: 13,5 ha

Vị trí: Đông Phú - huyện Châu Thành - Tỉnh Hậu Giang

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các bản vẽ như sau:

1-Thuyết minh hạ tầng

2-Phần bản vẽ:

-QH01: Bản đồ quy hoạch giao thông

-QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

-QH03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

-QH04: Bản đồ quy hoạch chiếu sáng

-QH05: Bản đồ quy hoạch cấp điện

-QH06: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

-QH07: Bản đồ quy hoạch giao thông

-QH08: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

-QH09: Bản đồ quy hoạch cấp nước

-QH10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) và Thuyết minh định dạng word (.doc).

(nhh)

Date published: 28.04.2016 | 11:54
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết Khu điều hành quản lý khu công nghiệp Minh Phú – tỉnh Hậu Giang

Thông tin đồ án quy hoạch:

Diện tích: 13,5 ha

Vị trí: Đông Phú - huyện Châu Thành - Tỉnh Hậu Giang

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các bản vẽ như sau:

1-Thuyết minh hạ tầng

2-Phần bản vẽ:

-QH01: Bản đồ quy hoạch giao thông

-QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

-QH03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

-QH04: Bản đồ quy hoạch chiếu sáng

-QH05: Bản đồ quy hoạch cấp điện

-QH06: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

-QH07: Bản đồ quy hoạch giao thông

-QH08: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

-QH09: Bản đồ quy hoạch cấp nước

-QH10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) và Thuyết minh định dạng word (.doc).

(nhh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]